Find the list of Swift Code / BIC Code for Banks in Poland. Find Swift code, BIC Code of Bank Branch Offices in Poland.

Swift BIC Codes

Swift Code / BIC Code Of Banks In Poland

Swift Codes (also called Swift-BIC, Swift Number, Swift ID, BIC Code) is a standard format of Business Identifier Codes (BIC). You can find the Swift Code or BIC Code for any bank in Poland. These codes are maintained and issued by Society for Worldwide International Financial Telecommunication (SWIFT) to major banks across the world which enable these banks to wire transfer money using a unique identification code (SWIFT) without the need to specify a branch number or address. You can find a swift code for your bank in Poland below.

Bank Name

1) ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA (ALBPPLPW)
2) BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO S.A. SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE (ESSIPLPX)
3) BANK BPH SA (BPHKPLPK)
4) BANK DNB NORD POLSKA S.A. (MHBFPLPW)
5) BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ S.A. (GOPZPLPW)
6) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (GOSKPLPW)
7) BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (CITIPLPX)
8) BANK MILLENNIUM S.A. (BIGBPLPW)
9) BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. (EBOSPLPW)
10) BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA) SPOLKA AKCYJNA (BOTKPLPW)
11) BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BANK PEKAO SA (PKOPPLPW)
12) BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA AKCYJNA (POLUPLPR)
13) BANK ZACHODNI WBK SA (WBKPPLPP)
14) BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PPABPLPK)
15) BNP PARIBAS S.A. BRANCH IN POLAND (BNPAPLPX)
16) BNP PARIBAS SECURITIES POLAND BRANCH (PARBPLPX)
17) BRE BANK HIPOTECZNY SA (RHBHPLPW)
18) BRE BANK S.A. (FORMERLY BANK ROZWOJU EKSPORTU S.A.) (BREXPLPW)
19) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. (LUBWPLPR)
20) CREDIT AGRICOLE CIB (CRLYPLPW)
21) CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., POLAND BRANCH (CRESPLPW)
22) DANSKE BANK A S S.A. ODZIAL W POLSCE (DABAPLPW)
23) DEUTSCHE BANK PBC S.A. (DEUTPLPK)
24) DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. (DEUTPLPX)
25) DZ BANK POLSKA S.A. (GENOPLPW)
26) EURO BANK S.A. (EBSAPLPR)
27) FM BANK S.A. (FMBNPLPW)
28) GET BANK S.A. (ALLBPLPW)
29) GETIN NOBLE BANK SA (GBGCPLPK)
30) HSBC BANK POLSKA S.A. (HSBCPLPW)
31) ING BANK SLASKI SA (INGBPLPW)
32) INVEST BANK S.A. (IVSEPLPP)
33) INVESTMENT FUND SERVICES SP.Z O.O. (AFSLPLPW)
34) KDPW CCP (KCCPPLPW)
35) KRAKOWSKI BANK SPOLDZIELCZY (KRSPPLPK)
36) KREDYT BANK S.A. (KRDBPLPW)
37) LA CAIXA, ODDZIAL W POLSCE (CAIXPLPW)
38) MERITUM BANK ICB S.A. (BWEUPLPW)
39) NARODOWY BANK POLSKI (NBPLPLPA)
40) NARODOWY BANK POLSKI (NBPLPLPD)
41) NARODOWY BANK POLSKI (NBPLPLPW)
42) NATIONAL DEPOSITORY FOR SECURITIES (KDPWPLPW)
43) NATIONAL DEPOSITORY FOR SECURITIES (KDPW SA) (KDPWPLPA)
44) NORDEA BANK POLSKA S.A. (NDEAPLP2)
45) PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (HYVEPLP2)
46) POCZTOWY BANK SA (POCZPLP4)
47) POLBANK EFG S.A. (EFGBPLPW)
48) POLSKI BANK PRZEDSIEBIORCZOSCI SPOLKA AKCYJNA (PBPBPLPW)
49) POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (BPKOPLPW)
50) PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY SP Z O.O. (PSATPLPW)
51) RABOBANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA (RABOPLPW)
52) RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. (RCBWPLPW)
53) RBS BANK (POLSKA) S.A. (ABNAPLPW)
54) SGB-BANK S.A. (FORMERLY GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A.) (GBWCPLPP)
55) SGB-BANK S.A. (FORMERLY MAZOWIECKI BANK REGIONALNYS.A.) (MBREPLPW)
56) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, SPOLKA AKCYJNA, ODDZIAL W POLSCE (ESSEPLPW)
57) SOCIETE GENERALE SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE (SOGEPLPW)
58) SPOLDZIELCZY BANK RZEMIOSLA I ROLNICTWA (SKBBPLPW)
59) SVENSKA HANDELSBANKEN AB SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE (HANDPLPW)
60) TOYOTA BANK POLSKA S.A. (TOBAPLPW)


Browse SWIFT / BIC Code By Country

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

Last Update: 13 July 2015 | Powered by: SwiftBICCode.Com | Disclaimer